• open panel
  • Home
  • CELE I ZADANIA

CELE I ZADANIA

ks. Janusz Korbel
Każdy zaangażowany w duszpasterstwo wie, iż każde działanie winno zmierzać do przybliżenia Boga ludziom. W innym wypadku  nie jest to  działanie duszpasterskie, lecz jedynie pokrewne.
Uczestnicy biorący udział w duszpasterstwie wiedzą jakie są cele i zadania grup, w których się znajdują – są to grupy formacyjne w duchu chrześcijańskim – katolickim.
Kształtowanie osobowości jest procesem długotrwałym, i nie może opierać się na nieświadomym uczestnictwie w grupie jej członków. Inaczej uczestnicy szybko się „wypalają”, są rozczarowani i ostatecznie często nie zakorzeniają się wierze.
Rodzice uczestników grup formacyjnych winni być na bieżąco informowani o pracach w danej grupie. pomaga to uniknąć rozprężenia w realizacji celów i zadań.
Grupa formacyjna możne być oparta o już przepracowane i sprawdzone materiały duszpasterskie (KSM,  OAZA, SLO, GApostolskie, KRodzin)
Uczestnicy grupy formacyjnej winni w ramach formacji troszczyć się o swój rozwój duchowy przez stałą spowiedź, uczestnictwo w Mszy św. w niedzielę i święta.
Każda grupa przez konkretne działania duszpasterskie pełni swoją misję w głoszeniu Ewangelii, – dzięki czemu grupa formacyjna obdarowuje i ubogaca  wspólnotę parafialną swoim dzianiem.
Bardzo proszę rodziców i uczestników duszpasterstw, jeśli są jakieś uwagi
o przekazanie ich osobiście. Uwagi pozytywne  mile widziane.

ks. Janusz Korbel
© 2012 boskiteatr.pl Redaktor ks. Janusz Korbel
Teksty przysyłamy na skrzynkę: januszkorbel@gmail.com