• open panel

ZACZYNAMY WARSZTATY TEATRALNE OD 17 WRZEŚNIA 2012

 

ZAPISY U KS. JANUSZ

O CO CHODZI?

CZY TO KOLEJNY PROGRAM Z CYKLU  „The Show Must Go On”

 

NIC Z TYCH RZECZY TO CIĘŻKA PRACA, KTÓREJ CELEM JEST ROZWÓJ KAŻDEGO  UCZESTNIKA.

PONIŻEJ TYLKO 15 MERYTORYCZNYCH WYJAŚNIEŃ

  • W harmonijnym rozwoju uczniów wiedza i myślenie są tak samo ważne,
  • jak przeżycia i emocje,
  • budzenie wrażliwości,
  • rozwój postawy twórczej.
  • Zapraszamy na nasze warsztaty.

Informacja  przez numer 790 436 399

Drama w procesie poznawania utworów literackich

Dlaczego warto przeczytać? Wiedza i świadomość- o to chodzi.

Metoda dramy zasługuje na uwagę, bo wykorzystuje naturalne predyspozycje
i umiejętności dziecka do spontanicznego naśladownictwa i zabawy.

Drama w procesie poznawania utworów literackich.
Nauczanie języka polskiego obecnie wymaga od nauczyciela bycia aktywnym poszukiwaczem. Współcześni dydaktycy nie ustają w proponowaniu coraz to nowych rodzajów metod aktywnych, szeregu rozwiązań metodycznych, które w założeniu mają wspomóc proces dydaktyczno-wychowawczy. We wszystkich najnowszych koncepcjach mocno akcentowana jest rola przeżycia w procesie dydaktycznym. Zarówno psychologowie, jak i pedagogowie wskazują na rolę uczuć w kształtowaniu postaw i przekonań uczniów, stwierdzając, że procesowi przyswajania wiedzy powinno towarzyszyć emocjonalne zaangażowanie, by przyswojone wiadomości mogły stać się wiedzą osobistą ucznia

1. Utwory literackie są szczególnym nośnikiem wartości, których poznanie może być gwarantowane poprzez przeżycie, doświadczenie wewnętrzne.

Metodą, która ujmuje treści kształcenia literackiego w aspekcie przeżycia i doświadczenia z wykorzystaniem żywiołu i pomysłu dziecka, jest drama. W Polsce szczególnie lata 90-dziesiąte sprzyjały rozwojowi tej metody. Powstało wówczas mnóstwo pozycji propagujących ten sposób prowadzenia lekcji

2.Elementy dramy dostrzec można już w misteriach ludów pierwotnych, w teatrze greckim, religijnym teatrze średniowiecza, w teatrze commedia dell’arte, jezuickim dramacie szkolnym czy współcześnie w happeningu.
Drama jest rodzajem przedstawienia, którego scenariusz tworzy się „live” („na żywo”), a uczestniczą w tym przedstawieniu wszyscy obecni.

Nie ma podziału na aktorów i widzów.
Uczestnicy wydarzenia wykorzystują techniki teatralne, tzn.
wczuwają się w rolę, improwizują;
osoby zaangażowane przeżywają emocje wspólne aktorom i widzom .

Pages: 1 2 3 4 5 6

© 2012 boskiteatr.pl Redaktor ks. Janusz Korbel
Teksty przysyłamy na skrzynkę: januszkorbel@gmail.com